Błąd
  • XML Parsing Error at 1:88. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:1323. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:1251. Error 9: Invalid character


Pe?ne wdzi?ku kobiety i dziewcz?ta w narodowym stroju o Di s? symbolem Wietnamu. Obok o Di istnieje jeszcze jedna niezb?dna cz??? kobiecej garderoby – o Y?m.

Wietnam | Kobiece okrycie wierzchnie zwane o Y?m
Wietnam | Kobiece okrycie wierzchnie zwane o Y?m (by C. Karras)

o Y?m to grna cz??? damskiego okrycia, bez plecw, podtrzymywan? w?sk? ta?m? na karku, noszon? cz?sto – ale nie tylko – jako bielizna. Pierwowzr pochodzi z Chin i nazywa si? tam d d?u ( ?? ).

Do pocz?tku XX wieku Y?m by?o noszone przez kobiety i dziewcz?ta wszystkich klas i warstw. Na co dzie? noszono zwykle br?zowe Y?m na wsi i bia?e w miastach. R?nokolorowe ubierano z okazji ?wi?t, uroczysto?ci i specjalnych okazji.

o Y?m by?o i jest symbolem wdzi?ku i kobieco?ci. Doskonale podkre?la urod? wietnamskich kobiet. Kiedy we wsp?czesnym Wietnamie forsowany by? zachodni biustonosz, o Y?m zosta?o troch? zapomniane. Na szcz??cie, dzi?ki m?odym projektantom, o Y?m wchodzi na nowo do damskiej mody i staje si? coraz bardziej popularne. Jest to strj bardzo kobiecy i czaruj?cy, a tak?e praktyczny – nadaje si? na ka?d? okazj?, zw?aszcza w upalne dni.

Wietnam | Moda na noszenie o Y?m powraca
Wietnam | Moda na noszenie o Y?m powraca (by C. Karras)

(wg C. Karras)