Błąd
  • XML Parsing Error at 1:88. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:1323. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:1251. Error 9: Invalid character


Palenie bambusowej fajki ?i?u cày (przybli?ona wymowa: [dieu kaj]) jest znan? wietnamsk? tradycj?. Fajk? pali si? zwyczajowo po jedzeniu w czasie picia herbaty.

Wietnam | Palenie tytoniu jest znan? wietnamsk? tradycj?
Wietnam | Palenie tytoniu jest znan? wietnamsk? tradycj? (by paolobosonin)

?i?u cày mo?na nazwa? wietnamsk? fajk? wodn?, jako ?e dym przechodzi tutaj równie? przez wod?, któr? nalewa si? do pierwszego odcinka fajki przez otwór na sto?ek. Kulk? tytoniu (thu?c lào) wk?ada si? w sto?ek i podpala bambusowym ?uczywem.

Dym, który przeszed? przez wod? wdycha si? przez koniec rurki. Podczas palenia, fajk? ?i?u cày trzyma si? pod k?tem 45-60°. Zaleca si? palenie w pozycji siedz?cej albo le??cej, najlepiej na macie, w swobodnym ubraniu.

Powszechnie uwa?a si?, ?e wdychanie oczyszczonego dymu thu?c lào poprawia przemian? materii, ?agodzi stres psychiczny, poprawia trawienie, ?agodzi objawy przezi?bienia i rozlu?nia mi??nie. Podczas wdychania dymu pojawia si? ciep?a fala, która przechodzi przez ca?e cia?o w dó?. Wietnamczycy wykorzystuj? to odczucie do analizowania stanu zdrowia. Je?li fala dosz?a do koniuszków palców u r?k i nóg, energia przemieszcza si? normalnie – jeste? zdrów. W miejscu, gdzie fala zanika, wyst?puj? problemy i pocz?tki choroby.

Wietnam | Fajka ?i?u cy
Wietnam | Fajka ?i?u cày (by pruzicka)

Ta tradycja jest spotykana tak?e w Laosie, Tajlandii, Kambod?y i  niektórych prowincjach Chin.

?i?u cày jest wykonana z bambusa (?rednica 50-80 mm, d?ugo?? 400-600 mm). Koniec fajki jest zwykle oprawiony w miedzionikiel albo srebro. Sto?ek do tytoniu jest wykonany z twardego drewna i opalony. Fajka jest cz?sto malowana albo grawerowana, wypalane s? na niej ró?ne symbole i znaki. Zdarzaj? si? te? fajki wykonane z rogu.