Błąd
  • XML Parsing Error at 1:88. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:1251. Error 9: Invalid character

Zafascynowany Wietnamem od ponad 40 lat. S?ucha? w akademiku opowie?ci kolegw-Wietnamczykw nie tylko o ich przepi?knej ojczy?nie, ale te? o zbieraniu na polach ry?owych niewybuchw bomb kulkowych do koszykw z popio?em. Czasy si? zmieni?y, ale zainteresowanie Azj?, a zw?aszcza Dalekim Wschodem, pozosta?o niezmienne.

Przyznaje si? do pokrewie?stwa s?owia?skiej duszy z Rosjanami i Ukrai?cami, ktre bardzo wcze?nie odkry? czytaj?c Czechowa, Gogola i Turgieniewa. Od zawsze wyznaje zasad?: nie ma z?ych i dobrych narodw, s? tylko dobrzy i ?li ludzie.

Magda JukM?oda sta?em pasjonatka Azji Po?udniowo-Wschodniej.

Absolwentka filologii polskiej i archeologii UMK.

Stara si? us?ysze? co szepc? jej mury Angkoru, ruiny tajskich ?wi?ty? i odm?ty Mekongu... a nast?pnie to wszystko opisa?.


Patrycja B.Absolwentka dziennikarstwa, studentka filologii polskiej na UWM.

Pasjonatka ?ycia i ?wiata pod ka?d? szeroko?ci? geograficzn?!

„?ycie mo?na prze?y? tylko na dwa sposoby: albo tak, jakby nic nie by?o cudem, albo tak, jakby cudem by?o wszystko” (Albert Einstein)

Wybieram drug? opcj?!