BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:88. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:78. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:1251. Error 9: Invalid character

Do po?o?onego na Dalekim Wschodzie Wietnamu dotrze? mo?na zarówno drog? powietrzn?, jak i l?dow?. To, jaki sposób wybierzemy na przemierzenie tysi?cy kilometrów dziel?cych Polsk? od Wietnamu, zale?y od naszych podró?niczych preferencji.

Wietnam | Wietnamskie wybrze?e z lotu ptaka
Wietnam | Wietnamskie wybrze?e z lotu ptaka (by nlann)

Podró? samolotem

Do Wietnamu mo?na dosta? si? samolotem, albo – je?li kto? ma du?o czasu – tak?e drog? l?dow?. Z lotniska Ok?cie w Warszawie (WAW) istniej? po??czenia z mi?dzynarodowymi portami lotniczymi w Hanoi (HAN) i Ho Chi Minh (SGN) z przesiadkami Moskwie, Londynie albo Frankfurcie nad Menem.

Cz?sto mo?na te? dolecie? do Wietnamu przez Hongkong albo Bangkok.

Drog? l?dow?...

Niew?tpliwie pi?kn? i pe?n? wra?e? podró? do Wietnamu mo?na odby? l?dem. Wymaga to jednak zarezerwowania sobie znacznie wi?cej czasu ni? kilkana?cie godzin na lot samolotem (nawet z przesiadk?).
W skrócie przyk?adowa trasa l?dowa mo?e wygl?da? tak:
 
Warszawa  →  Moskwa  → Perm (tutaj wsiadamy do kolei transsyberyjskiej do Irkucka)  →  Irkuck  → U?an Bator (Mongolia)  →  Pekin (Chiny)  →  Wientian (Laos)  →  Hanoi

Trzeba tylko zaopatrzy? si? w wizy wszystkich przekraczanych krajów i mo?na rusza? w podró? swego ?ycia.

Wietnam | Poci?giem przez Azj?? Czemu nie!
Wietnam | Poci?giem przez Azj?? Czemu nie! (by yeowatzup)