Błąd
  • XML Parsing Error at 1:88. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:1251. Error 9: Invalid character

Nota prawna dla serwisu: abcwietnam.pl


Niniejsza nota prawna stanowi regulacj? prawn? dotycz?c? korzystania ze strony internetowej  abcwietnam.pl.

1. Prawo autorskie

1.1. Tre?? strony internetowej abcwietnam.pl  jest chroniona prawem autorskim. Zdj?cia i artyku?y umieszczane przez administratorw lub u?ytkownikw serwisu stanowi? utwory w rozumieniu Prawa Autorskiego i podlegaj? ochronie prawnej zgodnie z ustaw? o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (z p?niejszymi zmianami).

1.2. Zawarto?? serwisu internetowego nie mo?e by? kopiowana, rozpowszechniana lub publikowana za pomoc? jakiejkolwiek metody poligraficznej lub elektronicznej, chyba ?e  abcwietnam.pl  wyrazi na to pisemn? zgod?.

1.3. Nazwy handlowe, nazwy produktw lub inne oznaczenia zamieszczone na stronach internetowych  abcwietnam.pl  stanowi? zarejestrowane znaki towarowe i/lub s? zastrze?one przez ich w?a?cicieli i zosta?y u?yte wy??cznie w celach informacyjnych.

1.4. Dokumenty, artyku?y, grafiki, zdj?cia, skrypty i inne pliki tworz?ce serwis  abcwietnam.pl  stanowi? jego w?asno?? lub zosta?y wykorzystane za zgod? osb uprawnionych.

Data ostatniej modyfikacji 11.04.2011.