BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:88. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:1251. Error 9: Invalid character

Kto chce podró?owa? z Hanoi do Miasta Ho Chi Minh kolej?, potrzebuje dwóch dni, prawdopodobnie w?asnym ?rodkiem lokomocji by?oby znacznie pr?dzej.

Wietnam | Stacja kolejowa w Hanoi
Wietnam | Stacja kolejowa w Hanoi (by dgmckelvey)

Planowane po??czenie tych miast lini? kolejow? du?ych pr?dko?ci znacznie skróci?oby czas podró?y. D?ugo?? trasy wynosi 1570 km. Do tego dochodz? 43 kilometry mostów nad rzekami i drogami oraz 117 kilometrów tuneli.

Podczas gdy najszybsze dzisiejsze poci?gi pokonuj? t? tras? w 30 godzin, nowy ekspres potrzebowa?by zaledwie 5,5 godziny, a poci?gi zatrzymuj?ce si? na wszystkich 27 stacjach – ok. 7 godzin.  

Niestety, projekt przepad? w wietnamskim parlamencie. Nieznaczna wi?kszo?? zdominowanych w 90% przez komunistów deputowanych g?osowa?a w Zgromadzeniu Narodowym przeciwko miliardowemu przedsi?wzi?ciu. Deputowani skierowali projekt do dalszych bada?.

Dodaj komentarz

Pami?taj prosz? o polityce komentarzy. Komentarze s?u?? do wyra?ania opinii na temat opublikowanego tekstu, albo zadawania pyta? jego dotycz?cych. Nie s?u?? do reklamowania w?asnych stron ani zadawania pyta? nie zwi?zanych z tematem wpisu. W przypadku pyta? lub w?tpliwo?ci prosimy o kontakt. Komentarze od niezalogowanych u?ytkowników, wymagaj? zatwierdzenia przez administratora.


Kod antysapmowy
Odśwież