Błąd
  • XML Parsing Error at 1:88. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:93. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:1251. Error 9: Invalid character


Ch? ??ng Xuân jest najwi?kszym rynkiem w Hanoi i w ca?ym Wietnamie Pó?nocnym. Znajduje si? on w pó?nocnej cz??ci Starego Miasta, niedaleko jeziora Hoàn Ki?m (zobacz na mapie).

Wietnam | Barwny targ w samym sercu stolicy
Wietnam | Barwny targ w samym sercu stolicy (by C. Karras)

Pierwsze hale targowe zbudowano tutaj w 1889 roku. Dok?adnie 100 lat pó?niej, ze wzgl?du na z?y stan budowli, zburzono je i postawiono nowe, zachowuj?c historyczn? fasad?. Nowa hala sp?on??a doszcz?tnie w 1994 r. Po raz drugi odbudowano targowisko w 1997 r., wykorzystuj?c elementy kolonialnej fasady.

Na rynku Ch? ??ng Xuân znajduje zatrudnienie ponad 3000 osób.

Wietnam | Ch? ??ng Xun - najwi?ksze centrum handlowe p?nocnego Wietnamu
Wietnam | Ch? ??ng Xuân - najwi?ksze centrum handlowe pó?nocnego Wietnamu (by C. Karras)

Ch? ??ng Xuân jest nie tylko wa?nym miejscem handlu, ale tak?e popularn? atrakcj? turystyczn?. Mo?na tutaj znale?? wszystko czego dusza zapragnie: przyprawy, sosy rybne, s?odycze, ?wie?e owoce i warzywa, tekstylia, obuwie, walizki, torby, wyroby z laki, oryginalne pami?tki i wiele innych wyrobów rzemie?lniczych lub specja?ów wietnamskiej kuchni.

Wizyta w tej hali godna jest polecenia nawet je?li nie mamy zamiaru niczego kupowa?. W w?skich uliczkach mi?dzy stoiskami pod dachem rynku Ch? ??ng Xuân mo?na poczu? wyj?tkowy nastrój t?tni?cej ?yciem stolicy Wietnamu.

Wietnam | Zakupy cz?sto transportowane s? bardzo osobliwymi metodami
Wietnam | Zakupy cz?sto transportowane s? bardzo osobliwymi metodami (by C. Karras)