BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:88. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:219. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:1251. Error 9: Invalid character


Wy?ynne i górskie rejony pó?nocnego Wietnamu zamieszkuj? liczne mniejszo?ci etniczne. Zlokalizowane tu wypy i zatoki s? interesuj?cym celem wypraw turystycznych. Region ten odegra? tak?e niebanaln? rol? w historii Wietnamu.

Wietnam | Mieszkanka pó?nocnego Wietnamu
Wietnam | Mieszkanka pó?nocnego Wietnamu (by snips)

Region Pó?nocno-Wschodni (Vůng ?ông B?c)

Region obejmuje tereny 11 prowincji na pó?noc od Delty Rzeki Czerwonej. Na pó?nocy graniczy z Chinami. Ten górski i wy?ynny region Wietnamu zamieszkuj? liczne mniejszo?ci etniczne. Wapienne ska?y uformowa?y odnog? Zatoki Tonki?skiej – s?ynn? Zatok? Ha Long. Skaliste wyspy i wysepki, stromo wznosz?ce si? nad morzem, stanowi? cel wycieczek krajowych i zagranicznych.

W Regionie Pó?nocno-Wschodnim znajduje si? ponad 2/3 wszystkich wysp Wietnamu. Klimat regionu jest stosunkowo surowy. W górach zim? temperatura spada do 0°C i pojawia si? nawet ?nieg.

Region Pó?nocno-Wschodni odgrywa? w historii Wietnamu kluczowa rol? obronie kraju przed najazdami z pó?nocy.

Wietnam | Pola ry?owe
Wietnam | Pola ry?owe (by philliecasablanca)

Region Pó?nocno-Zachodni  (Vůng Tây B?c)

Obejmuje 6 prowincji w pó?nocno-zachodniej cz??ci Wietnamu, przy czym prowincje Lao Cai i Yen Bai s? czasem zaliczane do Regionu Pó?nocno-Wschodniego. Graniczy z Laosem i Chinami. Znajduje si? tu masyw górski z kilkoma szczytami powy?ej 3000 m.

Region ma znaczenie strategiczne dla obronno?ci kraju. Podczas wojny francuskiej by?o tutaj wiele bitew, mi?dzy innymi ta pod ?i?n Bięn Ph?, która zdecydowa?a o kl?sce Francuzów w Indochinach.
Region Pó?nocno-Zachodni jest najbardziej nara?ony na trz?sienia ziemi w ca?ym Wietnamie.

Wietnam | Sa Pa - miejscowo?? w pó?nocnym Wietnamie
Wietnam | Sa Pa - miejscowo?? w pó?nocnym Wietnamie (by coloradocrim)