Błąd
  • XML Parsing Error at 1:88. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:1251. Error 9: Invalid character

Ciekawostki o Wietnamie - pytania i odpowiedzi.

( 8 Głosy )

Która z wietnamskich zup jest najpopularniejsza?

alt

Zupa Pho to jedna z najbardziej znanych wietnamskich potraw. Mo?na j? zje?? nie tylko w ka?dej restauracji Wietnamu, ale i na ulicznych straganach.

( 11 Głosy )

Jak wygl?da tradycyjny wietnamski strój kobiecy?

Áo Dài (przybli?ona wymowa: ao zai) jest narodowym strojem wietnamskich dziewcz?t i kobiet. Ka?da kobieta ma w szafie wiele Áo Dài w ró?nych kolorach.

( 18 Głosy )

W pewnej wietnamskiej wsi rodzi si? mnóstwo bli?niaków?

W prowincji ??ng Nai, w odleg?o?ci ok. 55 km od Miasta H? Chí Minh, znajduje si? niezwyk?a wioska Hung Loc. Co ?wiadczy o jej wyj?tkowo?ci? - w miejscowo?ci tej od lat rodzi si? wyj?tkowo du?o bli?ni?t!

( 7 Głosy )

Który kwiat Wietnamu jest najpi?kniejszy?

„Nie ma w stawie nic pi?kniejszego od lotosu…” Nie zwracaj?c uwagi na to, ?e w naturze lotos ro?nie na bagnach, Wietnamczycy uwa?aj? go za jeden z najszlachetniejszych kwiatów.

( 9 Głosy )

W Wietnamie znajduje si? fabryka Hondy?

Motocyklowy zak?ad Hondy zosta? zbudowany w Wietnamie w 1996 roku. Obecnie nale?y do niego 63% motocyklowego rynku kraju.

( 7 Głosy )

Co wiesz o wietnamskiej kawie?

Wietnam sta? si? drugim co do wielko?ci eksporterem kawy na ?wiecie, a marki kawy wietnamskiej produkcji z ka?dym dniem umacniaj? swoj? pozycj? na mi?dzynarodowych rynkach.

( 10 Głosy )

Jaka jest historia wietnamskiej herbaty?

Wietnam s?ynie ze swej herbaty, warto wi?c po?wi?ci? chwilk?, aby dowiedzie? si? o niej nieco wi?cej. Z dawien dawna Wietnamczycy sadzili dwa rodzaje krzeww herbacianych:

( 7 Głosy )

2011 – rok Kota czy Królika?

Je?li chodzi o to, które zwierz? – wed?ug chi?skiej tradycji – obejmowa?o patronat nad rokiem 2011, w mediach pojawia?y si? ró?ne informacje.

( 19 Głosy )

Jakie suknie ?lubne preferuj? Wietnamki?

Niezwykle oryginaln? sukni? ?lubn? z ?ywych kwiatów zaprojektowa?a dla siebie 25 letnia Le Thi Luong. Jej wykonanie zaj??o siedmiu „szwaczkom” dwa pe?ne dni.