Najnowsze w przewodniku

05.09.2016 00:00

Jak si? zachowywa? aby nie pope?ni? gafy?

Wybieraj?c si? do obcego kraju dobrze jest zapozna? si? nieco ze zwyczajami jego…
28.01.2014 00:00

?wi?to Tet (T?t) - wietnamski Nowy Rok

Najwa?niejszym ?wi?tem dla ka?dego Wietnamczyka jest Tet (T?t Nguyên ?an) –…
28.01.2014 00:00
Dzi? na potrzeby chwili zrobimy sobie ma?y przeskok w nauce wietnamskiego i odpoczynek…
24.01.2014 10:00
Podobnie jak u nas w Polsce trudno wyobrazi? sobie Wielkanoc bez mazurka, w Wietnamie…
24.01.2014 00:00
Miasto H? Chí Minh jest najwi?kszym miastem Wietnamu. Wed?ug spisu ludno?ci z…
16.12.2013 00:00

Rytua? Hau Dong

H?u ??ng albo te? Lên ??ng (Len dong) jest wietnamskim rytua?em, podczas…
17.09.2013 00:00
Wi?kszo?? turystów, którzy przyje?d?aj? do Wietnamu, porusza si? tylko…

Newsy z Wietnamu

20.12.2013 00:00

Bo?e Narodzenie w Wietnamie

Bo?e Narodzenie jest jednym z czterech najwa?niejszych ?wi?t w Wietnamie (obok Urodzin…
14.10.2013 07:31
Jak poinformowa? rz?d w Hanoi, wieczorem 4 pa?dziernika 2013 r. po d?ugiej chorobie…
19.09.2013 00:00
W 15 dniu ósmego miesi?ca ksi??ycowego (czyli, wg naszego kalendarza – w…
13.09.2013 00:00

Pami?tki z Wietnamu

Wietnam to niezwyk?y kraj po?o?ony w po?udniowo-wschodniej Azji nad Morzem…
21.08.2013 00:00
Która z wietnamskich rzek nosi t? tajemnicz?, ba?niow? nazw?? Ta sama,…
22.06.2013 11:09

Zaskakuj?ca kuchnia wietnamska... w…

Ju? od wczoraj trwa w Warszawie wyj?tkowo smaczny festiwal Good Food Fest (21-23…
12.06.2013 00:00
Najbardziej na pó?noc wysuni?ty punkt Wietnamu znajduje si? w gminie L?ng…
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:88. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:1251. Error 9: Invalid character